Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op onze website te verzekeren, aanvaardt Het Gouden Glas geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie aangaande links naar pagina's en informatie van derden waarnaar onze website verwijst. Mocht deze Informatie aanstootgevend zijn verzoeken wij ons hiervan op de hoogte te brengen zodat we hier wat tegen/mee kunnen doen.