Geborgde Werkwijze bezorging Alcohol 18+

Uitgegeven: 20 februari 2024

 

Geborgde werkwijze alcoholwet

Geborgde werkwijze leeftijdscheck 18+

Wijnboetiek Het Gouden Glas, versie 1.4 d.d. 16/10/2023

 

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Wijnboetiek Het Gouden Glas erg belangrijk. Wijnboetiek Het Gouden Glas wil bij het bestellen van wijn, geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Wijnboetiek Het Gouden Glas wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon, aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

1.    Hoe Wijnboetiek Het Gouden Glas, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;

2.    Hoe Wijnboetiek Het Gouden Glas ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijk en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Wijnboetiek Het Gouden Glas

3.    Hoe Wijnboetiek Het Gouden Glas controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

 

1.    Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

 

 

2.    Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

  

3.    Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 

Conform artikel 5.2 lid 1 onder d van het Alcoholbesluit doen wij minimaal één keer per jaar onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Dat doen wij door zelf een bestelling te doen in de webwinkel en de wijnen op ons privéadres te laten afleveren. Daarnaast overleggen wij met onze logistieke partner of de bezorgingen aan de wettelijke eisen voldoen.

Laatste controle heeft plaatsgevonden op: 17-10-23 pakket bezorgd door https://www.dpdgroup.com/nl/mydpd/my-parcels/search?lang=nl&parcelNumber=05112911886530

Wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd, zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van een dergelijk gebrek bij onze logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze logistieke partners.

 

4.    Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?


 

Overzicht van berichten